مهرنگار یزد

كليميان يزد

كليميان يزد

روايت است كه كليميان اول در محله يعقوبي و مريم آباد يزد سكونت داشته اند و بعدها با توجه به اينكه اكثرا به شغل آزاد از قبيل بزازي و خرازي و فروشندگي اشتغال داشته اند، سعي نمودند به محله هايي عزيمت نمايند كه نزديك به بازار باشد. به همين دليل در محله مسجد جامع سكونت گزيدند و محله كليميان كه از يك طرف به خيابان امام و از طرفي به خيابان مسجد جامع و از طرف ديگر به بازار خان وصل مي باشد، به محله كليميان معروف مي باشد. در گذشته، كليميان در شهرهاي ديگر زندگي مي كرده اند ولي در حال حاضر كليه كليميان يزد كه تعداد آنها به 83 نفر مي رسد فقط در محله كليميان يزد سكونت دارند.

در حال حاضر تعداد 12 كنسيه در شهر يزد وجود دارد كه چهارتاي آن خراب شده و دوتا هم بسته است و بقيه به طور تقريبي و نوبتي در آن مراسم برگزار مي گردد كه اسامي و آدرس آنها به شرح زير است:

1-      كنيسا يوخوت: واقع در خيابان مسجد جامع. لازم به ذكر است يوخوت نام مادر حضرت موسي بوده است.

2-     كنيسا كمال: در كوچه مشروطه در محدوده خيابان مسجد جامع واقع است.

3-     كنيسا نظام: واقع در كوچه نقيب اشراف

4-     كنيسا ملا يوسف: واقع در كوچه مشروطه

5-     كنيسا هاداشي: واقع در محله كليميان نزديك چهارسوق.

6-     كنيسا ملا آقا بابا( ملاصدرا): واقع در محله كليميان نزديك چهارسوق.

7-     كنيسا ملااسحق: واقع در محله كليميان نزديك چهارسوق.

8-     كنيسا حاجي اسحق: واقع در محله كليميان نزديك چهارسوق.

9-     كنيسا الياهر: واقع در كوچه بقعه محله كليميان.

10- كنيسا حاجام:‌ واقع در كوچه كاغذگري كه به آن كنيسا كوشه توكل گفته مي شود.

11- كنيسا الياس نبي: واقع در محدوده خيابان انقلاب.

12- كنيسا ملا شموئيل: واقع در محله كليميان كوچه راستي.

 

مدرسه كليميان

كليميان در يزد داراي يك مدرسه به نام اتحاد بوده اند كه در خيابان فرمانداري واقع است و در حال حاضر به نام دبستان قدس توسط آموزش و پرورش اداره و دانش آموزان كليمي در آن به تحصيل مشغولند.

گورستان

كليميان يزد داراي يك گورستان عمومي واقع در خيابان مهدي مي باشند كه در آنجا مقبره پيشواي كليميان ايران به نام ملا ادرش گاه قرار دارد و روز وفات وي مورد احترام كليميان ايران و حتي خارج از كشور مي باشد.

ميزان سطح سواد و شغل

اكثر كليميان يزد باسواد هستند و در حال حاضر 2 نفر در دانشگاه هاي عالي و تعدادي در مقاطع ابتدايي تا دبيرستان تحصيل مي كنند. كليميان يزد بيشتر شغل آزاد دارند و دو نفر بازنشسته آموزش و پرورش مي باشند.

+ نوشته شده در  جمعه 1386/12/10ساعت 5:52 قبل از ظهر  توسط مهرنگار  |